Skip to main content


 

PERSOALAN BERKENAAN UBAT?

 

Talian bebas tol:
1800 – 88 – 6722

Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan (NPCC)
 

Waktu operasi: 8 pagi – 5 petang
(Isnin – Jumaat, kecuali Cuti Umum)

 

Laman web:
Sistem Pengurusan Aduan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia


 

DRUG INFORMATION ENQUIRIES?

 

Toll free line:
1800 – 88 – 6722


National Pharmacy Call Centre (NPCC)

 

Operating hours: 8 am – 5 pm
(Monday – Friday except Public Holiday)

 

Website:
Sistem Pengurusan Aduan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia

 

BORANG PENDAFTARAN PROGRAM DUTA KENALI UBAT ANDA

Jantina
Kewarganegaraan
Status Perkahwinan
Alamat Emel Peribadi
Sekiranya tidak bekerja atau telah bersara, sila nyatakan 'TIDAK BERKENAAN'
Sekiranya tidak bekerja atau telah bersara, sila nyatakan 'TIDAK BERKENAAN'
Sektor
Sekiranya tidak bekerja atau telah bersara, sila nyatakan 'TIDAK BERKENAAN'
Alamat Emel Pejabat / Syarikat / Agensi
(seperti badan NGO, sukarelawan dan sebagainya; jika ada)
9 + 0 =
Selesaikan soalan matematik di atas dan masukkan jawapannya. Contoh 1+3, masukkan 4

JOIN US

QUESTION ON MEDICINES

MEDICINES & HEALTH ISSUES

OUR PROGRAMMES 

CONTACT US

PHARMACEUTICAL SERVICES PROGRAMME
LOT 36, JALAN PROFESOR DIRAJA UNGKU AZIZ, 46200,
PETALING JAYA, SELANGOR

NATIONAL PHARMACY CALL CENTRE (NPCC)

Download Instagram video Instagram Downloader

Disclaimer : Pharmaceutical Services Programme, Ministry of Health Malaysia shall not
be liable for any loss or damage resulting from the use of information in this portal.

Copyright © 2008 - 2019 Know Your Medicine. All Rights Reserved


Administrative Login - Sitemap