Skip to main content


 

PERSOALAN BERKENAAN UBAT?

 

Talian bebas tol:
1800 – 88 – 6722

Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan (NPCC)
 

Waktu operasi: 8 pagi – 5 petang
(Isnin – Jumaat, kecuali Cuti Umum)

 

Laman web:
Sistem Pengurusan Aduan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia


 

DRUG INFORMATION ENQUIRIES?

 

Toll free line:
1800 – 88 – 6722


National Pharmacy Call Centre (NPCC)

 

Operating hours: 8 am – 5 pm
(Monday – Friday except Public Holiday)

 

Website:
Sistem Pengurusan Aduan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia

 

10 February 2019

Bahagian Regulatori Farmasi Negara (National Pharmaceutical Regulatory Agency, NPRA) ditubuhkan sejak tahun 1978 dan bertanggungjawab dalam memastikan kualiti, keselamatan dan keberkesanan produk farmaseutikal yang digunakan oleh rakyat Malaysia.  
 
Bidang kuasa bahagian ini bukan sekadar terhad kepada pengawalan ubatubatan moden, malah merangkumi juga pelbagai jenis produk lain termasuk produk tradisional, suplemen kesihatan dan kosmetik. 
 
Semua ubat-ubatan perlu didaftarkan dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) melalui penilaian oleh NPRA, mengikut peruntukan perundangan dalam Peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984.  
 
PBKD merupakan satu-satunya badan yang sah bagi meluluskan ubat-ubatan di Malaysia. Setiap produk yang berdaftar dengan PBKD akan mempamerkan nombor pendaftaran yang bermula dengan abjad “MAL” pada bungkusan produk tersebut. 
 
Pengawalan ke atas kualiti, keselamatan dan keberkesanan produk dijalankan melalui proses penilaian ke atas premis pengilangan, kajian praklinikal dan klinikal, serta pengujian kualiti sesuatu produk.  
 
Selain itu, bahagian ini juga memainkan peranan penting ke arah penjanaan industri penghasilan ubat-ubatan di Malaysia. Setiap jenis produk perlu dihasilkan mengikut piawaian antarabangsa yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (World Health Organization, WHO) dan badan bertauliah yang lain. 
 
Perlindungan Kesihatan Pengguna Melalui Kawalan Regulatori Di NPRA  
 
Malaysia kaya dengan sumber semula jadi yang berpotensi digunakan dalam rawatan penyakit secara alternatif. Namun, penghasilan ubat tradisional yang tidak dikawal dengan rapi akan menimbulkan risiko kemudaratan ke atas pengguna. Oleh itu, setiap sediaan tradisional yang dikemukakan kepada NPRA akan dinilai mengikut piawaian tertentu sebelum ia didaftarkan.  
 
NPRA juga menjalankan aktiviti pensampelan dan menguji produk-produk berdaftar dalam pasaran bagi melindungi keselamatan pengguna. Produk yang dikumpul dari pasaran akan diuji bukan sahaja dari segi ketulenan, tetapi juga pengesanan kandungan produk yang dicampur palsu.  
 
Pemantauan pasca pemasaran ini bertujuan mengesan amalan tidak beretika oleh segelintir pengusaha yang tidak bertanggungjawab, iaitu mencampurkan bahan terlarang ke dalam produk selepas produk tersebut berdaftar dan berada dalam pasaran.  
Ujian-ujian yang telah dibangunkan oleh NPRA berupaya untuk mengesan bahan-bahan terlarang seperti Sildenafil dan Sibutramine yang sengaja dicampurkan ke dalam formulasi biasa ubat tradisional. Sekiranya ubat tradisional dikesan mengandungi bahan terlarang, pengusaha akan diambil tindakan mengikut undang-undang sedia ada. 
 
Sokongan NPRA Ke Arah Kesihatan Industri Ubat-ubatan Tempatan 
 
Dalam menjalankan fungsi pengawalan regulatori, NPRA sentiasa berinteraksi dengan pengusaha industri tempatan. Sebagai contoh, khidmat nasihat diberikan kepada pengusaha ubat-ubatan dalam memastikan pemahaman yang betul ke atas keperluan pendaftaran produk. NPRA juga menganjurkan sesi dialog dan latihan kepada wakil-wakil industri tempatan untuk menyalurkan maklumat terkini.  
 
Selain itu, kakitangan NPRA juga giat mengambil bahagian dalam arena regulatori antarabangsa seperti perbincangan piawaian di peringkat Jawatankuasa Tradisional dan Suplemen Kesihatan ASEAN.  
 
Hasil perbincangan ini kemudiannya disalurkan kepada pengusaha tempatan dalam usaha meningkatkan kualiti produk yang dihasilkan. Pematuhan produk tempatan ke atas piawaian yang dipersetujui di peringkat ASEAN akan menggalakkan eksport produk ke pasaran serantau. 
 
Jika sebelum ini ramai yang tidak sedar akan kewujudan NPRA, pasti ramai lagi yang kurang memikirkan kepentingan komponen pengawalan regulatori ke arah kesihatan rakyat dan industri ubat-ubatan tempatan. Ternyata hanya dengan menghasilkan ubat-ubatan yang berkualiti, selamat dan berkesan barulah produk buatan Malaysia mampu setanding dalam pasaran antarabangsa. 
 
Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan (National Pharmacy Call Centre - NPCC) melalui talian 1800-88-6722 (Isnin hingga Jumaat, 8 pagi hingga 5 petang). 

 

 

 

JOIN US

QUESTION ON MEDICINES

MEDICINES & HEALTH ISSUES

OUR PROGRAMMES 

CONTACT US

PHARMACEUTICAL SERVICES PROGRAMME
LOT 36, JALAN PROFESOR DIRAJA UNGKU AZIZ, 46200,
PETALING JAYA, SELANGOR

NATIONAL PHARMACY CALL CENTRE (NPCC)

Download Instagram video Instagram Downloader

Disclaimer : Pharmaceutical Services Programme, Ministry of Health Malaysia shall not
be liable for any loss or damage resulting from the use of information in this portal.

Copyright © 2008 - 2019 Know Your Medicine. All Rights Reserved


Administrative Login - Sitemap