Pengiraan Indeks Jisim Badan atau Body Mass Index (BMI)

Indeks Jisim Badan atau Body Mass Index (BMI) merupakan formula untuk menilai berat badan serta berkait rapat dengan ketinggian seseorang itu.

Jika anda ingin tahu sama ada berat badan serta ketinggian anda menepati ciri-ciri berat badan yang ideal atau tidak, anda boleh menggunakan pengiraan BMI seperti berikut:

Jika BMI anda (kg/m²) adalah...

Anda adalah...

< 18.5

Kurang berat badan

18.5 - 24.9

Mempunyai berat badan unggul

25 - 30

Berlebihan berat badan

30 atau lebih

Obes