8th National Pharmacy R&D Conference 2014

Fri, 04/07/2014

Actvities include:-

o Pertandingan teka bilangan kapsul

o Kuiz berdasarkan poster pameran

o Tayangan video cara penggunaan ubat yang betul

o Sesi kaunseling ubat

o Ceramah ‘Penggunaan Ubat berkualiti-Pengguna'

o Pameran dari Cawangan Penguatkuasa, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM