DUTA Pulau Pinang

Dato' Ahmad bin Darus
Balkheh Beevi binti Shaik Mohd.
Che Masamin bin Che Mat
Chong Yao Yin
Dicky Chong (PPN)
Hamzah bin Sidek
Hasan bin Ismail
Jayaletchamee Marimuthu
Khairul Azham bin Ahmad
Kathija Bee binti Majid
Lim Theng Chai
Loh Yoke Peng
Mohd Asward bin Mahadzir
Mohd Khairi bin Othman
Normah binti Hassan
Ong Eng Liang
Peter Lim Ban Huat
Rachadah binti Aboo Hassan
Robinson A/L Ajistan
Rohana binti Dahaman
Samsuri bin Dun
Syamsul Dhuha bin Jamil
Tan Yong Seng
Timothy Finnian
Yeow Yu Beng