PERTANDINGAN MELUKIS KARTUN

Fri, 31/07/2009

 

Bagi meningkatkan lagi promosi penggunaan ubat secara berkualiti oleh pengguna di kalangan mahasiswa dan mahasiswi, satu pertandingan melukis kartun yang berkonsepkan “Penggunaan Ubat Berkualiti” dibuka kepada semua siswa/siswi dan pelajar-pelajar untuk mengambil bahagian. Syarat-syarat penyertaan, tajuk dan konsep lukisan kartun boleh diperolehi melalui lampiran-lampiran seperti di bawah:

 

http://www.knowyourmedicine.gov.my/view_file.cfm?fileid=23

http://www.knowyourmedicine.gov.my/view_file.cfm?fileid=22