Penerbitan

Title: Apakah Perbezaan Antara Ubat Inovator & Ubat Generik?
Date: 
20 Oct 2016

Ubat inovator merupakan ubat yang pertama dihasilkan bagi sesuatu bahan aktif, manakala ubat generik pula adalah ubat-ubatan sama yang dipasarkan selepas tamat tempoh paten bagi ubat inovator. Secara umumnya, ubat inovator dan ubat generik adalah sama saja, cuma berbeza daripada segi nama, rupa bentuk, harga dan kajian.

Sama, tapi tak serupa. Ungkapan tepat bagi menggambarkan ubat inovator dan ubat generik.